Unapređenje vodovodnog sistema Grada Gradiška uz pomoć AquaWEB aplikacije

Saradnjom preduzeća ICTS DOO Beograd i NMAqua Banjaluka, izvršena je izrada i implementacija softverske aplikacije za nadzor, izveštavanje i analizu vodovodne mreže, po nazivom AquaWEB, za preduzeće Vodovod Gradiška.

Radi se o WEB aplikativnom rešenju koje omogućava grafičko prikazivanje i automatsko izvještavanje o stanju u vodovodnoj mreži, pritiscima, protocima, potrošnji i gubicima po DMA zonama. Rešenje koje je implementirano omogućava jednostavan nadzor nad vodovodnom mrežom, gdje se na osnovu parametara pritisaka i protoka koji se mere na mreži i objektima omogućava dnevno, mesečno i godišnje praćenje trendova navedenih parametara.

Problem količina raspoložive vode za piće postaje sve izražajniji u cijelom svijetu. Iz tog razloga sve se više vodi računa o uštedama i sprječavanju nepotrebne distribucije i potrošnje vode. Sa druge strane, vodovodna preduzeća koja isporučuju vodu za piće često se susreću sa značajnim količinama neprihodovane vode, tj. gubicima koji se javljaju zbog čestih kvarova na mreži i objektima, nekontrolisanog isticanja vode, ali i zloupotreba od strane korisnika.

Kako navode iz ICTS DOO Beograd, AquaWEB automatski vrši analizu podataka prikupljenih sa mjerača protoka i pritisaka i preko indikatora gubitaka koji su preporučeni od strane IWA-e (International Water Association), prati se stanje tehničkih gubitaka u pojedinim zonama ili na cijeloj mreži u zavisnosti od podataka kojim raspolaže vodovodno preduzeće.

„Aplikacija je u potpunosti razvijena od strane ICTS-a, a na ideju i stručnu pomoć kolega iz preduzeća NMAqua Banjaluka, koji su bili zaduženi za definisanje potrebnih elemenata i načina funkcionisanja softverskog rešenja. Aplikacija za KP “VODOVOD” a.d. Gradiška radi u dva režima – lokalna aplikacija koja prikuplja podatke na lokalnom serveru u vodovodu, a podaci se paralelno šalju i na cloud server ICTS-a, gdje se istovremeno obrađuju svi podaci na oba servera. Na taj način je omogućeno da se potrebnim podacima može pristupiti sa bilo kog mjesta, a istovremeno imamo potreban “backup” podataka – kažu u ICTS DOO Beograd.

 

“Što se tiče Vodovoda Gradiška, primjenom navedene aplikacije omogućeno je kontinuirano praćenje parametara rada cjelokupnog vodovodnog sistema Gradiške uz detaljan monitoring za svaku mjernu zonu (DMA) ponaosob, što omogućava pravovremenu detekciju problema a tako i brzu reakciju na njegovom rješavanju.

Dakle, navedena aplikacija je značajno poboljšala kvalitet rada u Vodovodu Gradiška, omogućila izradu detaljnih operativnih planova za potrebne rekonstrukcije sistema vodosnabdijevanja te planove njegovog razvoja, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga krajnjim korisnicima” – naveo je direktor KP “VODOVOD”a.d. Gradiška Sandro Zeničanin.