Politika kvaliteta

Procesi rada u ICTS DOO se odvijaju u skladu sa standardima ISO 9001 i SORS 9000.

Sertifikaciju je izvršila Vojna kontrola kvaliteta Ministarstva odbrane Republike Srbije