Video identifikacija

Mi kreiramo rešenja za video identifikaciju klijenata, koristeći najsavremeniju tehnologiju, baziranu na principu da se klijentu omogući pristup video identifikaciji, bez instalacije dodatnih aplikacija

Video identifikacija omogućava da identifikujete klijenta bez njegovog ličnog dolaska u ekspozituru – preko video poziva.
Potpuno je u skladu sa odlukom Narodne Banke Srbije (O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANjA I PROVERE IDENTITETA
FIZIČKOG LICA KORIŠĆENjEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE). Empathy Video IDENT omogućava potpuno razvijen proces identifikacije klijenta preko video poziva – od upisivanja podataka, provere, fotografisanja ličnog dokumenta, potvrde identiteta preko SMS-a.

Video chat - Co-browsing - Popunjavanje dokumenata - Video identifikacija - Udaljeni potpis

Sve u jednoj platformi
carousel-3-493x1024-1

Za započinjanje Video identifikacije, klijentu nije potreban nikakav dodatni softwer – Empathy je potpuno browser bazirana platforma, korisnik može da započne poziv iz bilo kog browsera: Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla..

  • Video poziv preko WEB browser-a, bez instalacije aplikacije sa bilo kog browser-a, PC i mobilnog uređaja
  • Video identifikacija klijenta u potpunosti prema propisima NBS
  • Slanje pozivnice, integracija sa web stranicom, pozivanje sa web stranice, PIN-connect, pop-up prozori
  • Deljenje sadržaja ekrana, popunjavanje formulara i sa strane klijenta i sa strane agenta, co-browsing, slanje i prijem fajlova
  • Snimanje kompletnog razgovora (video i audio)
  • Dizajn prema korporativnim standardima, interfejs na srpskom jeziku

Budite deo uspešne priče

Video identifikacija je budućnost poslovanja

Preuzmite brošuru

Zakažite DEMO prezentaciju