Mitel MiCC Enterprise

Mitel MiCC Enterprise kontakt centar je multimedija kontakt centar aplikacija koja omogućava komunikaciju sa klijentima putem glasa, SMS-a, email-a, chat-a, Social networks

Arhitektura rešenja

Postoji u dve verzije:

–    MiCC Enterprise Lite
–    MiCC Enterprise Multimedia CC

MiCC Enterprise Lite je varijanta kontakt centra za do 50 agenata, sa mogućnošću nadogradnje do Multimedia varijante dogradnjom licence.

MiCC Enterprise uključuje napredno skill based rutiranje poziva, integrisani IVR sistem, PC desktop softphone aplikacije, real-time statistiku, ručno i automatsko generisanje naprednih izveštaja, kao i mogućnost snimanja razgovora.

Sastoji se od:

–    Agentskih aplikacija
–    Managment aplikacija
–    Self-service aplikacija

Integracija sa Whatsapp, Facebook, Twitter..Rešenje zasnovano na Ericsson Solidus eCare