AquaWEB

AquaWEB
Izvještavanje, Analiza i Monitoring na vodovodnoj mreži

Nadzor vodovodnog sistema
Praćenje trendova protoka i pritiska
Praćenje distribucije vode
Analize mjerenja za potrebe tehničkih službi vodovodnih preduzeća
Analize stanja tehničkih gubitaka

Zašto AquaWEB?

Problem količina raspoložive vode za piće postaje sve izražajniji u cijelom svijetu. Iz tog razloga sve se više vodi računa o uštedama i sprečavanju nepotrebne ditribucije i potrošnje. Sa druge strane vodovodna preduzeća koja isporučju vodu za piće, često se susreću sa značajnim količinama neprihodovane vode, tj. gubicima koji se javljaju zbog čestih pojava kvarova na mreži i objektima, te nekontrolisanog isticanja vode, ali i zbog krađa i zloupotreba od strane korisnika.

AquaWEB

je WEB bazirano programsko rješenje koje omogućava jednostavan nadzor nad vodovodnom mrežom, te na osnovu parametara pritiska i protoka koji se mjere na mreži i objektima, omogućava dnevno, mjesečno i godišnje praćenje trendova navedenih parametara.

Potpuno WEB bazirano rešenje

Integracija postojeće tehničke baze mreže i objekata u program
Formiranje tehničke baze mreže i objekata, ako ista nije formirana
Omogućava vizuelni pregled mreže i objekata
Povezivanje na sve vrste mjerača pritiska i protoka kojim raspolaže korisnik
Analize mjerenja
Praćenje indikatora gubitaka
Formiranje baze stalnih i povremenih mjerenja
Želite li Vi implementaciju sličnog rešenja?

Kontaktirajte nas i pokušaćemo da ispunimo Vaše zahteve