ICTS dobitnik Platinaste bonitetne izvrsnosti za 2022. godinu

Dun & Bradstreeet je 22. 09. 2022. za privrednike Srbije organizovao susret u ugodnoj atmosferi Azzaro Green Club-a i dodelu sertifikata bonitetne izvrsnosti.

I ove godine, ICTS DOO Beograd je dobitnik Platinaste bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat. Potvrđeno je da smo među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola standarda za sertifikaciju.

Zahvaljujući kvalitetnoj i dubinskoj metodologiji koja je transparentna i ista za sve Evropske zemlje u kojima Dun & Bradstreet posluje, ocena i sertifikat kao njena potvrda stavlja bonitetno izvrsne kompanije nosioce sertifikata u ravnopravan položaj sa kompanijama u Evropi.