Bili smo na prvim Danima osiguranja u RS

Bili smo prisutni i na prvim Danima osiguranja u Republici Srpskoj, u organizaciji Udruženje društava za osiguranje Republike Srpske. Zanimljivi predavači i panelisti, dali su nam ideje za dalje unapređenje naše aplikacije eAssessor.