Video Identifikacija klijenata | Video IDENT | Identifikacija

Video identifikacija

Video identifikacija omogućava da identifikujete klijenta bez njegovog ličnog dolaska u ekspozituru – preko video poziva. 
Potpuno je u skladu sa odlukom Narodne Banke Srbije (O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANjA I PROVERE IDENTITETA
FIZIČKOG LICA KORIŠĆENjEM SREDSTAVA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE). Empathy Video IDENT omogućava potpuno razvijen proces identifikacije klijenta preko video poziva – od upisivanja podataka, provere, fotografisanja ličnog dokumenta, potvrde identiteta preko SMS-a.  

Situacija nastala usled COVID-19 pokazala je da jedino digitalizacija procesa omogućava nastavak poslovanja. Komunikacija sa klijentima preko video platforme, prodaja, podrška, zaključivanje Ugovora, udaljeno potpisivanje dokumenata, deljenje sadržaja i fajlova, co-browsing, video identifikacija – samo su neke od mogućnosti.

Za započinjanje Video identifikacije, klijentu nije potreban nikakav dodatni softwer – Empathy je potpuno browser bazirana platforma, korisnik može da započne poziv iz bilo kog browsera: Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla..

  • Video poziv preko WEB browser-a, bez instalacije aplikacije sa bilo kog browser-a, PC i mobilnog uređaja
  • Video identifikacija klijenta u potpunosti prema propisima NBS
  • Slanje pozivnice, integracija sa web stranicom, pozivanje sa web stranice, PIN-connect, pop-up prozori
  • Deljenje sadržaja ekrana, popunjavanje formulara i sa strane klijenta i sa strane agenta, co-browsing, slanje i prijem fajlova
  • Snimanje kompletnog razgovora (video i audio)
  • Dizajn prema korporativnim standardima, interfejs na srpskom jeziku

Preuzmite bošuru

Za više informacija kontaktirajte nas!

Mi smo lideri u regionu u implementaciji Video chat rešenja