Purpleview Video chat Empathy

Slika govori hiljadu reči. Empathy Suite sem video komunikacije omogućava da kreirate svoje virtuelne ekspoziture

Digitalizujte svoje komunikacije

Gde se upotrebljava video chat? Pročitajte neke od ideja kako upotrebiti video chat platformu u digitalizaciji poslovnih procesa

 • Face to face komunikacija sa klijentima
 • Poverenje klijenata u personalni kontakt sa stručnim personalom banke, bez odlaska u poslovnicu
 • Smanjenje troškova banke – npr. jedan savetnik za kredite uvek dostupan jednim klikom, umesto savetnika u svakoj poslovnici
 • Lični bankar dostupan online
 • Mogućnost obrade zahteva klijenta online, smanjenje čekanja i izbegavanje stvaranja gužvi u poslovnicama
 • Online pomoć klijentima u korišćenju usluga online bankinga
 • ..
 • Digitalna komunikacija između agenta i klijenta dostupna sa bilo kog mesta 24×7
 • Online konsultacije sa klijentima, uključujući uključivanje dodatnih stručnjaka u toku sesije.
 • Predstavljanje i savetovanje o novim paketima osiguranja
 • Online prijava i procena štete u realnom vremenu
 • Pomoć za klijente u inostranstvu bez dodatnih troškova telefoniranja
 • Kreiranje virtuelnih poslovnica
 • Online popunjavanje formulara i od strane klijenta i sa strane agenta u toku razgovora
 • Slanje i prijem dokumentacije (fotografija za procenu šteta, fotografisanje štete od strane agenta direktno kroz kameru klijenta..)
 • Online analiza zahteva
 • Digitalna komunikacija između doktora i pacijenata
 • Online konsultacije sa pacijentima, uključujući uključivanje dodatnih stručnjaka u toku sesije.
 • Predstavljanje i savetovanje o medicinskim pomagalima za pacijente
 • Internet dijagnostika (npr. Screening kože putem smartphonea)
 • Pomoć za pacijente u inostranstvu (pretrage doktora, dijagnoza, prevođenje)
 • Pomoć psihologa, nutricioniste… Kreiranje novih kanala i usluga (online psiholog, online nutricionista..)
 • Online popunjavanje formulara i od strane klijenta i sa strane agenta u toku razgovora
 • Slanje i prijem dokumentacije (npr. nalaza, slika..)
 • Online analiza nalaza
 • Zakazivanje pregleda sa razmenom dokumenata
 •  
 • Video chat komunikacija u prodaji novih paketa proizvoda
 • Video chat i co-browsing podrška korisnicima
 • Podrška u upotrebi novih modela telefona (Empathy omogućava korišćenje više kamera u toku iste video sesije)

Zatražite PIN za video poziv od Vašeg agenta

U doba digitalne transformacije, obavljanje komunikacije sa klijentima preko različitih kanala, koje će klijent da izabere, prema tome šta mu trenutno odgovara, predstavlja glavnu vodilju za kompanije, koje prate trend digitalne transformacije, u implementaciji svojih servisa i usluga.

Video je, uz chat, jedan od kanala koji predstavlja okosnicu savremene komunikacije sa klijentima.

Empathy je video rešenje za kontakt centre, sa mogućom primenom u raznim sferama poslovanja, posebno u bankarskom sektoru, sektoru osiguranja, telemedicini, telekom industriji.
Razvijen je od Nemačke kompanije Purpleview (www.purpleview.de) i predstavlja jedno od najkompletnijih rešenja u ovoj oblasti.

Baziran na WebRTC-u, jednostavan za upotrebu i sa strane korisnika i sa strane agenta u kontakt centru, Empathy Suite predstavlja revolucionaran proizvod na tržištu.

Empathy video chat

Glavne karakteristike

– Audio-video chat (WebRTC, Flash)
– Više kamera za agenta
– Text chat
– Funkcija pauze sa slikom na čekanju
– Pre-consultation upitnik
– Post-consultation upitnik
– Button connect
– PIN-connect
– Popup poruka do 1000 zaheva u sekundi
– E-mail pozivanje korisnika u komunikaciju
– Deljenje video sadržaja
– Deljenje dokumenata i popunjavanje formulara
– Prijem i slanje dokumenata
– Transfer poziva na drugog agenta
– Real-time monitoring i izveštaji

– Korisnički interfejs na srpskom jeziku
– Snimanje audio i video sesije, sa konfigurabilnom putanjom za smeštanje snimaka. Snimci NE OSTAJU beleženi na Cloud servisu, nego na serverima banke
– Co-browsing – Modul za istovremeno upravljanje i prikazivanje WEB sadržaja i sa strane agenta i sa strane klijenta. Uz dozvolu agenta, klijent može da upravlja otvorenom stranicom.
– Modul za video identifikaciju klijenta u više koraka. Upisivanje podataka iz lične karte, slikanje lične karte i provera podataka, upoređivanje slike na ličnoj karti sa slikom klijenta u toku razgovora, TAN identifikacija.
– Modul za udaljeno digitalno potpisivanje dokumenata
– Kreiranje „kiosk“ tačaka ili integracija sa bankomatima