Mitel MiVoice MX-ONE

Rešenja za srednja i velika preduzeća

MiVoice MX-ONE

Da li ste spremni za novu eru IP telefonije?

MiVoice MX-ONE 6 je IP softswitch platforma, omogućena za upotrebu kako u klasičnim, analogno-digitalnim, tako i u potpuno IP okruženjima. Zahvaljujući svojoj modularnosti, fleksibilnosti i distribuiranosti, MiVoice MX-ONE 6 je omogućena i kao softswitch platforma za SaaS (Software-as-Service) implementacije. Bilo da je implementirana kao klasično hibridna (analogno-digitalna-ip), kao potpuno IP ili kao SaaS platforma, MiVoice MX-ONE 6.0 omogućava potpuno iste korisničke interfejse i funkcije, preuzete iz TDM sveta, dopunjene sa savremenim voice & video servisima i funkcijama.

Sistem omogućava implementacije fleksibilnih i distribuiranih rešenja, bilo da korisnik ima potrebu za centralizovanim serverskim rešenjem, distribuiranim serverima ili distribuiranim media gateway-ima, praveći tako sisteme od 50 do 500 000 korisnika, što je krajnja granica proširenja sistema MiVoice MX-ONE 6.

Osnovne karakteristike u pogledu arihekture sistema:

– Jednostavna proširenja dodavanjem ploča i licenci
– Fleksibilnost u radu, proširenjima i izmenama konfiguracije
– Distribuiranost – mogućnost izdvajanja modula na geografski udaljene lokacije
– Softverska nadogradnja sistema sa jednog mesta, bez zamene HW delova

MiVoice MX-ONE integriše govor i podatke, fiksne i mobilne komunikacije, kao i javne i privatne servise. Sistem je napravljen da se uklopi u postojeću infrastrukturu kompanija (Local Area Network – LAN), smanjujući tako cenu za izradu posebne mreže za govor – telefonske mreže.
MX-ONE je sistem koji ima velike mogućnosti i njegova fleksibilna i distribuirana arhitektura omogućava da sistem ima od 50 do 500 000 korisnika.

Migracija

Jednostavna migracija postojećih MD110 i TSW korisnika sa zadržavanjem HW i postojeće investicije u licence i terminale

Funkcije

MiVoice MX-ONE podržava celi set najsavremenijih aplikacija za objedinjene komunikacije

Pouzdanost

Pouzdanost sistema dokazana je upotrebom u najbitnijim institucijama i kompanijama u regionu

Da li ste spremni za digitalizaciju komunikacija?