Channel.Me Co-Browsing

Co-Browsing omogućava da nadopunite telefonsku komunikaciju sa klijentima, vizuelnom podrškom na vašem web sajtu, online banking-u, web shop-u..

Dajte svom kontakt centru novu dimenziju podrške
Tehnologija budućnosti podrške korisnicima

Šta je Co-browsing?

Najjednostavnije rečeno, Co-browsing je kao “screen sharing” (TeamViewer, Join.me..) ali ograničen na web stranice.

Dok sa screen sharing softverima delite sa nekim kompletan desktop, co-browsing je ograničen samo na web stranu na kojoj je korisnik trenutno, bez mogućnosti da agent vidi njegov desktop, druge otvorene tab-ove, aplikacije ili slično..

Channel.me co-browsing

Glavne funkcije

Pretražujte zajedno sa korisnikom

Vodite klijenta kroz sadržaj na Vašoj web stranici. I klijent i agent mogu da se kreću kroz stranicu. Klijent vidi kursor agenta i obrunuto. Obojica jasno vide razliku šta se dešava i ko šta radi u toku sesije.

Zajedničko popunjavanje web formi

Agent može da vidi šta je klijent do započinjanja sesije popunio u web formi. Agent može zajedno sa klijentom da popuni formu na započetoj sesiji.

Maskiranje polja

Kompanije mogu da odluče koja polja web online forme ili delova sajta koji sadrže osetljive informacije treba da budu sakriveni od agenta i da se ne šalju ka njemu. Također postoji mogućnost da se određena polje jednostavno zaključaju agentu za pristup.

SSL enkripcija konekcije

Upotrebljavamo enkripciju da bi štitili podatke, jednake sigurnosti kao što to rade banke.

Podrška za mobilne

Naš co-browsing radi na svim mobilnim platformama: Android, iPhone, iPad

Izveštaji i analitika

Jednostavna i detaljna statistika i analitika upotrebe co-browsing-a