Cloud usluge

Video konferencije, video kontakt centri

Cloud usluge

Korak koji smo učinili kreirajući usluge cloud servisa, došao je kao težnja da se korisnicima pruže servisi i usluge koji zahtevaju instalaciju dodatne opreme, te investiciju u infrastrukturu.

Koristeći naše Cloud resurse, na jednostavan način, uz upotrebu postojećeg telefonskog sistema, mobilnih telefona i računara, omogućavamo pristup savremenim servisima – audio i video konferencije.

Naši Cloud servisi bazirani su na najsavremenijim platformama današnjice za voice i video: MiVoice MX-ONE, MiCollab, Vidyo i Empathy.