Cloud servisi u ponudi ICTS-a

Nakon više od 6 meseci testiranja i pripreme, pustili smo u rad naš Cloud servis – ICTS Cloud, u oblasti u kojoj imamo znanje i poštovanje klijenata – audio i video konferencije. Korak koji smo učinili kreirajući sopstveni cloud servis, došao je kao težnja da se korisnicima pruže servisi i usluge koji zahtevaju instalaciju dodatne opreme, te investiciju u infrastrukturu. Koristeći naše Cloud resurse, na jednostavan način, uz upotrebu postojećeg telefonskog sistema, mobilnih telefona i računara, omogućavamo pristup savremenim servisima – audio i video konferencije.

Želeli smo da napravimo iskorak u pružanju online servisa našim klijentima širom regiona, ali u oblastima u kojima smo prepoznatljivi, imamo stručnost i znanje – oblast telefonije i video sistema.

Naš Cloud servis baziran je na najsavremenijim platformama današnjice za voice i video: MiVoice MX-ONE, MiCollab i Vidyo.

Više o ponudi na www.ictscloud.rs

Leave a Reply