Trebate pomoć? 24 časa dostupna podrška...    helpdesk@icts.rs

  +381117854556 office@icts.rs  helpdesk@icts.rs                 

Menu
Loading…
  • 0
  • 1

MiVoice MX-One Telephony Switch

MX ONE Telephony Switch (TSW) je centrala sa potpuno digitalnom komutacijom i upravljanjem. Osnovne karekteristike MX-ONE TSW su fleksibilnost, modularnost i distribuirana arhitektura što omogućava zadovoljenje različitih zahteva koji se odnose na veličinu, funkcije, sigurnost softvera, kapacitet saobraćaja i fizički razmeštaj kod geografski udaljenih jedinica. MX-ONE TSW je potpuno omogucena IP centrala (podrzava paralelno IP telefoniju i trunking), sa dobrim osobinama MD110 sistema, gradjena na novoj hardverskoj platformi MX-ONE Media Gateway Classic hardware. Sistem je montiran u orginalan Ericsson-ov rack zajedno sa ostalim elementima – napajanje, baterije, fun unit. Dve osnovne jedinice u okviru MX-ONE TSW sistema su modul linijskog interfejsa, LIM (Line Interface Module) i modul grupnog stepena, GS (Group Switch).

Svaki LIM opremljen je svojim procesorom i komutacionim poljem, i može da funkcioniše kao samostalna pretplatnička centrala ili kao deo većeg sistema. U MX-ONE TSW sistemu LIM je jedinica na koju se priključuju linije lokala, linije operatera i spoljne linije. Maksimalni kapacitet LIM-a je 640 lokalnih priključaka i 256 prenosnika. LIM može raditi kao zasebna centrala, a može se sprezanjem više LIM-ova dobiti veći sistem, prema potrebama korisnika. Dodavanjem dodatnih LIM-ova sistem može porasti do maksimalnog kapaciteta od 50.000 lokala.

Za izgradnju većih centrala LIM-ovi se međusobno sprežu ili povezuju na grupni stepen GS, standardnim 30/32-kanalnim PCM vezama. Grupni stepen (GS) je komutacioni modul koji omogućava povezivanje više od dva LIM-a (pri tome je maksimalan broj LIM-ova koji se može povezati 124) i koji usmerava PCM- glas, podatke i kontrolne signale između različitih LIM-ova. On ne poseduje upravljačku opremu, već njim upravljaju priključeni LIM-ovi. MX-ONE Media Gateway Classic LIM-ovi mogu biti i dislocirani na druge lokacije, čime se na teritoriji grada ili države može dobiti distribuirani sistem, sa svim osobinama jedinstvene centrale na jednoj lokaciji. Za povezivanje udaljenih LIM modula sa čvorištem može se koristiti bilo kakav sistem prenosa, uključujući tu bakarne parice, optička vlakna, Frame Relay, TCPiP, radio-relejne linkove i druge sisteme prenosa.

Kapacitet sistema

-    Directory Numbers per LIM   1000
-    Analogue Extensions per LIM  640
-    Digital System Telephones per LIM 640
-    External lines per LIM            256
-    External lines per route           99
-    Routes per LIM                    250
-    External lines per exchange up to   5000
-    H.323 individuals per LIM         250
-    IPLU interfaces per LIM            20
-    PCM lines to Group Switch per LIM   8
-    PABX operators per exchange  250

 

Zelite li da saznate vise o ovom sistemu?
Kontaktirajte nas!

Mi smo ICTS
Kompanije širom regiona oslanjaju se na ICTS DOO kako bi uz pomoć tehnologije koju mi implementiramo mogli istovremeno da smanje troškove i koriste najsavremenije servise

Zašto ICTS DOO treba da bude Vaš izbor?

ICTS DOO Beograd je kompanija koja se bavi implementacijom savremenih tehničkih rešenja u IT-u sa posebnim akcentom na voice i video tehnologije. Naš osnovni zadatak je da potrebe korisnika pretočimo u realno, funkcionalno i isplativo tehničko rešenje, bazirano na najnovijim tehnologijama.

Naš slogan "We provide real solutions" označava našu težnju da korisnicima implementiramo proverena i testirana tehnička rešenja, što garantuje brzu i kvalitetnu implementaciju.

ICTS Team

         
  

      


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ictsrs/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ictsrs/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654